Обука запослених за пружање прве помоћи у Вашем пословном простору или онлајн

Практично оспособљавање запослених за пружање прве помоћи се реализује  на основу члана 18 став 3 и члана 54 став 2 тачка 3, Закона о безбедности здравља на раду („Службени гласник РС“ бр.35/2023) и Правилника о начину пружања прве помоћи врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве Помоћи (СЛ гласник РС број 109/2016).

Приликом оспособљавања запослени се упознају са поступцима којима се обезбеђује брзо пружање прве помоћи повређеним и нагло оболелим лицима на лицу места, а у складу са савременим методама пружања прве помоћи.

За пружање прве помоћи оспособљавају се руководиоци ( техничко и надзорно особље) и најмање 2% од укупног броја радника који су запослени у једној радној смени.
Обука и оспособљавање запослених за пружање прве помоћи обавља се за потребе организација у складу са Актом о процени ризика и за радна места са повећаним ризиком.

 Послодавац треба да обезбеди да сви запослени буду упознати на ком месту могу потражити и коме лицу се могу обратити за пружање прве помоћи у случају повреде или изненадног обољења.

Прву помоћ пружају за то оспособљена лица. Радници који раде на радним местима са повећаним ризиком морају бити обучени да могу сами себи помоћи ако су у опасности или ако се повреде или нагло оболе.

Радници који раде на местима на којима не постоји повећани ризик пролазе обуку основног оспособљавања, а радници на местима са повећаним ризиком обуку из напредног оспособљавања за пружање прве помоћи.

Кликните на слике да их прегледате увећане

Контакт телефон: 063-379242; 011-2612780; E-mail: sl.prelevic50@gmail.com
Или путем приложене Контакт форме

Овде напишите захтев за понуду (Ваши подаци и текст нису видљиви осталим посетиоцима сајта)  Време и место одржавања: Обука и оспособљавање запослених за пружање прве помоћи врши се у просторијама послодавца у току или ван редовног радног времена, ако послодавац тако захтева.
  Обука се обавља теоријски и практично.

  Обука пружања прве помоћи обухвата:

  • теоријску наставу
  • практичну примену (показивање)
  • проверу

  Након успешно завршене обуке, запослени добијају одговарајуће сертификате о свом учешћу и успеху.

  Предавачи:
  Доктори специјалисте медицине рада и предавачи Прве помоћи са лиценцом Министарства здравља. Обука је прилагођена Новом Правилнику о пружању прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи.