28мај/22

Obuka iz prve pomoći

Обука запослених за пружање прве помоћи у Вашем пословном простору или онлајн Практично оспособљавање запослених за пружање прве помоћи се реализује  на основу члана 18 став 3 и члана 54 став 2Read More…