28авг/16

Obuka iz prve pomoći

Обука запослених за пружање прве помоћи у Вашем пословном простору Обука из прве помоћи обухвата упознавање са поступцима за пружање прве помоћи, материјалом и опремом потребном за пружање прве помоћи. Циљ обукеRead More…