PLAN PRIMENA MERA

ŠTA JE I KO TREBA DA IZRADI PLAN PRIMENA MERA?

Na osnovu NOVOG PRAVILNIKA – PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2020) koji je stupio na snagu 11.07.2020. poslodavac je u obavezi da za sva radna mesta u radnoj okolini, donese PLAN PRIMENA MERA za sprečavanje i širenje epidemije zarazne bolesti, koji je sastavni DEO AKTA O PROCENI RIZIKA koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlju na radu.

Planom primene mera se utvrđuju mere i aktivnosti kojima se povećava i unapređuje bezbednost i zdravlje zaposlenih radi sprečavanja pojave epidemije zarazne bolesti, kao i mere i aktivnosti koje se preduzimaju u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti u cilju bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite prisutnih lica.

Plan primene mera obavezno sadrži:
– 1) preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti;
– 2) zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti;
– 3) mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

Novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako u pismenoj formi ne donese akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i ne utvrdi način i mere za otklanjanje rizika, kao i kada ne izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.

Plan primene mera poslodavci su dužni da donesu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno do 10.08.2020. godine