OBUKA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Praktično osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći se realizuje u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu(Službeni glasnik RS, br.101/05i 91/15) i Pravilnika o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći („Službeni glasnikRS“109/16).Prilikom osposobljavanja zaposleni se upoznaju sa postupcima kojima se obezbeđuje brzo pružanje prve pomoći povređenim i naglo obolelim licima na licu mesta, a u skladu sa savremenim metodama pružanja prve pomoći.Za pružanje prve pomoći osposobljavaju se rukovodioci ( tehničko i nadzorno osoblje) i najmanje 2% od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smeni.

Obuka i osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći obavlja se za potrebe organizacija u skladu sa Aktom o proceni rizika i za radna mesta sa povećanim rizikom.

 Poslodavac treba da obezbedi da svi zaposleni budu upoznati na kom mestu mogu potražiti i kome licu se mogu obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili iznenadnog oboljenja.Prvu pomoć pružaju za to osposobljena lica. Radnici koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom moraju biti obučeni da mogu sami sebi pomoći ako su u opasnosti ili ako se povrede ili naglo obole.

Radnici koji rade na mestima na kojima ne postoji povećani rizik prolaze obuku osnovnog osposobljavanja, a radnici na mestima sa povećanim rizikom obuku iz naprednog osposobljavanja za pružanje prve pomoći.