PROPRATNA DOKUMENTACIJA BZR

PRAVILNIK BZR

Poslodavac je dužan da, prilikom organizovanja rada i radnog procesa, obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih kao i da za njihovu primenu obezbedi potrebna finansijska sredstva.

Poslodavac je dužan da obezbedi preventivne mere pre početka rada zaposlenog, u toku rada, kao i kod svake izmene tehnološkog postupka, izborom radnih i proizvodnih metoda kojima se obezbeđuje najveća moguća bezbednost i zaštita zdravlja na radu, zasnovana na primeni propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, radnog prava, tehničkih propisa i standarda, propisa u oblasti zdravstvene zaštite, higijene rada, zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja, i dr.

Pravilnikom o BZR se uređuju prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

 • Mere bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Organizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Prava i obaveze u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Posebna prava obaveze i mere u vezi sa bezbednošću, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i profesionalno obolelih,
 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad,
 • Održavanje i kontrola sredstava za rad i ispitivanje uslova rada,
 • Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu,
 • Organizovanje i pružanje prve pomoći u slučaju povrede na radu,
 • Radna mesta sa povećanim rizikom i posebnim uslovima rada,
 • Evidencije o bezbednosti i zdravlju na radu.

PROGRAM OBUKE BZR

Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno drugog radnog angažovanja, premeštaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad ili promene opreme za rad, kao i kod promene procesa rada koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad.

Poslodavac je dužan da zaposlenog u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga određuje i o konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika.

Osposobljavanje poslodavac obezbeđuje u toku radnog vremena, a troškovi osposobljavanja ne mogu biti na teret zaposlenog.

Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad zaposlenog mora da bude prilagođeno specifičnostima njegovog radnog mesta i sprovodi se po programu, čiji sadržaj poslodavac mora, kada je to potrebno, da obnavlja i menja.

EVIDENCIJE BZR (OBRASCI 1 – 14)

Poslodavac je dužan da uredno vodi evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i to:

 • OBRAZAC   1 – Evidencija o radnim mestima sa povećanim rizikom
 • OBRAZAC   2 – Evidencija o zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i     
 • lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta
 • OBRAZAC   3 – Evidencija o povredama na radu
 • OBRAZAC   4 – Evidencija o profesionalnim oboljenjima
 • OBRAZAC   5 – Evidencija o bolestima u vezi sa radom
 • OBRAZAC   6 – Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad
 • OBRAZAC   7 – Evidencija o opasnim materijama koje se koriste u toku rada
 • OBRAZAC   8 – Evidencija o izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline
 • OBRAZAC   9 – Evidencija o izvršenim pregledima i proverama opreme za ra
 • OBRAZAC 10 – Evidencija o izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu
 • OBRAZAC 11 – Evidencija o prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu, kao i povreda na
 • radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana
 • OBRAZAC 12 – Evidencija o prijavama profesionalnih oboljenja
 • OBRAZAC 13 – Evidencija o izvršenim lekarskim pregledima zaposlenih u skladu sa propisima o
 • bezbednosti i zdravlju na radu
 • OBRAZAC 14 – Evidencija o prijavama opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih

Poslodavac je dužan da čuva evidencije, odnosno obrasce, i to:

 • obrasce br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 14 – 40 godina;
 • obrasce br. 8, 9 i 10 – šest godina od dana prestanka važenja stručnog nalaza, odnosno izveštaja;
 • opbrazac broj 7 – tri godine od dana prestanka korišćenja opasne materije.