All posts by admin

28авг/16

Obuka iz prve pomoći

Обука запослених за пружање прве помоћи у Вашем пословном простору Обука из прве помоћи обухвата упознавање са поступцима за пружање прве помоћи, материјалом и опремом потребном за пружање прве помоћи. Циљ обукеRead More…

23апр/16

Supermatic

Privredno društvo “SUPERMATIC” se bavi poslovima bezbednosti i zdravlja na radu  u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS“, BR. 101/05). “SUPERMATIC” doo Beograd je od Ministarstva Read More…